AbiData audyt bezpieczenstwa teleinformatycznego
home audyty audyt zerowy rodo

Audyt ZEROWY RODO
dreamstime_2014520.jpg

RODO zmieni zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i wymusi zmiany w polityce ich ochrony.

Przygotowanie organizacji do funkcjonowania w zmienionym otoczeniu prawnym, wymaga znajomości nowych obowiązków oraz może wymagać wyznaczenia struktur i zasobów mających je realizować. Nie sposób tego osiągnąć bez prawidłowego określenia sytuacji wyjściowej, czyli inwentaryzacji posiadanych zasobów informacyjnych oraz sposobów ich przetwarzania i ochrony.

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

ZAKRES PROJEKTU

Analizie zostaną poddane następujące obszary:

  • obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych,
  • procedury i polityki (w tym polityka bezpieczeństwa) pod kątem RODO,
  • stosowane techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych,
  • zabezpieczenia zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej oraz elektronicznej,
  • obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych,
  • obowiązek oraz treść stosowanych klauzul zgody,
  • poprawność klauzul informacyjnych; dostosowanie klauzul do rozszerzonego obowiązku informacyjnego,
  • wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO,
  • gotowość organizacji do stosowania przepisów w zakresie: profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych,
  • poziom świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych - test.

 

Po audycie zostanie stworzony raport wraz z rekomendacjami do wdrożenia.

 wiecej