AbiData polityka bezpieczenstwa
home e-learning

E-LEARNING


E-learning czyli nauczanie nadreamstime_220812.jpg odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Ta metoda nauczania może uzupełniać lub nawet zatępować tradycyjne formy szkolenia pracowników (wysyłanie pracowników na szkolenia zewnętrzne lub organizowanie szkoleń zamkniętych na terenie instytucji lub firmy).

Najważniejszymi zaletami tej formy kształcenia są:

  • Dostępność i niezależność - możliwość przeszkolenia i egzaminowania pracowników wtedy kiedy zaistnieje taka potrzeba np.: zatrudnienie nowego pracownika i związana z tym konieczność odbycia szkolenia z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i innych.
  • Oszczędność czasu - pracownik może zapoznać się z materiałem szkoleniowym, a także zdać egzamin w tak zwanym "między czasie", bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej, czy wyjazdu na szkolenie zewnętrzne w ściśle określonym terminie.
  • Niski koszt - koszt szkolenia pracowników metodami tradycyjnymi wzrasta wraz z liczbą szkolonych osób. W przypadku szkolenia pracowników z wykorzystaniem kursów E-learningowych koszt przeszkolenia jednego pracownika maleje wraz ze wzrostem liczby szkolonych osób. Dodatkowo pracodawca nie ponosi kosztów takich jak: koszty delegacji pracownika (przejazdy, diety, wyżywienie, zakwaterowania), wynajem sal wykładowych, czy też wynagrodzenia trenerów.