abIData s.c. polityka bezpieczeństwa, szkolenia, audyt teleinformatyczny
home e-learning vademecum bezrobotnego i poszukującego pracy

Vademecum bezrobotnego i poszukującego pracy
Kurs "Vademucum - formy i możliwości podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia" stanowi doskonałe narzędzie pracy dla doradców zawodowych:

- do wsparcia w prowadzeniu porad indywidualnych i grupowych i liderów klubów Pracy:

- urozmaicenie zajęć w klubie pracy,

- zapoznanie uczestników klubu pracy z e-learningiem (dla części uczestników może to być pierwszy kontakt z ta formą kształcenia).

 

Zakres kursu:

1. Podstawowe pojęcia

2. Prawa i obowiązki bezrobotnego i poszukującego pracy

3. Aktywne formy walki z bezrobociem

4. Elementy prawa pracy

5. Jak założyć własną firmę

6. Przydatne wzory dokumentów

 

LICENCJONOWANIE

Licencja na wykorzystywanie modułu szkoleniowego wydawana jest na instytucję. Licencjobiorca ma prawo do:

- bezterminowego wykorzystywania kursu

do szkolenia dowolnej liczby osób i zarejestrowanych w danym Urzędzie Pracy;

- możliwość zainstalowania kursu na serwerze, dowolnej liczbie komputerów będących własnością urzędu,

- wielokrotnego szkolenia każdej osoby bez dodatkowych kosztów;

- nadzór autorski nad treścią szkolenia (przez pierwsze 12 miesięcy gratis).

 

 

 


 wiecej