AbiData Aktulaności
home aktualności druga ustawa deregulacyjna

Druga ustawa deregulacyjnaUstawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wpisuje się w realizację jednego z priorytetów strategicznych Ministerstwa Gospodarki i Rządu jakim są lepsze regulacje prawne mające prowadzić do stworzenia najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa - za wyjątkiem niektórych przepisów - wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2011 r. 

Wprowadzone przez Rząd rozwiązania w powyższej ustawie dotyczą szerokiego spektrum działalności gospodarczej. W swoim zamierzeniu mają one przynieść korzystny skutek nie tylko gospodarce, ale przede wszystkim przedsiębiorcom.

Ustawa została przygotowana po kompleksowym przeglądzie polskiego prawa gospodarczego - w sumie przeanalizowano 209 ustaw. W wyniku tej analizy  zaproponowano nowelizację 96 z nich.

Wedle danych z oceny skutków  przyjętej regulacji wprowadzone rozwiązania dadzą wymierne korzyści po stronie przedsiębiorców i obywateli.

 wiecej