AbiData Aktulaności
home aktualności kontakty w telefonie zwolnione z rejestracji!

Kontakty w telefonie zwolnione z rejestracji!GIODO przypomina, że listy kontaktów osobistych w telefonie nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji, bowiem traktowane są jako zbiory danych prowadzone w celach osobistych lub domowych. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie mają do nich zastosowania.

Obowiązkowi rejestracyjnemu nie podlegają również zbiory kontaktów służbowych, o ile tworzone są  wyłącznie na  potrzeby podtrzymywania tych kontaktów. Taki zbiór ma charakter pomocniczy, służy usprawnieniu i przyspieszeniu działalności administratora danych, można go więć uznać za zbiór danych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

W konsekwencji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie danych osobowych, nie podlega on zgłoszeniu do rejestracji.

 

Źródło: www.giodo.gov.plwiecej