abIData s.c. polityka bezpieczeństwa, szkolenia, audyt teleinformatyczny
home aktualności czy musisz zaktualizować swoje zgłoszenie w giodo?

Czy musisz zaktualizować swoje zgłoszenie w GIODO?Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie podlegały ustawie o ochronie danych osobowych.

Od  dnia 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z o ochronie danych osobowych dotyczą danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co za tym idzie administratorzy danych osobowych dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będą musieli wypełnić wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym te dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych.


W praktyce może oznaczać to konieczność zarejestrowania nowych zbiorów danych osobowych w GIODO, lub aktualizację zbiorów uprzednio zgłoszonych.

 

Być może jest to dobry moment na zastanowienie się nad aktualizacją polityki bezpieczeństa?wiecej