AbiData polityka bezpieczenstwa
home szkolenia

SZKOLENIA


Szkolenia - zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

abIData jest autorem wielu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych. Szkolenia dostępne są zarówno w formie szkoleń otwartych i zamkniętych, jak też w postaci multimedialnych szkoleń e-learningowych.

 

 

WSZYSTKIE SZKOLENIA