AbiData audyt bezpieczenstwa teleinformatycznego
home wdrożenia usługa active directory

Usługa Active Directory
Active Directory, AD - usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows - Windows Server 2008, Windows Server 2003 oraz Windows 2000, będąca implementacją protokołu LDAP.

Po raz pierwszy Active Directory upubliczniono w 1999 wraz z premierą Windows 2000 Server edition pod nazwą NTDS (NT Directory Service). Wraz z premierą Windows Server 2008 R2 została przemianowana na Active Directory Domain Services.

Active Directory występuje w dwóch wersjach: pełnej, zintegrowanej z systemem Windows, niezbędnej dla zarządzania kontami Active Directory, oraz wersji aplikacyjnej, instalowanej w systemie Windows, jednak nie powiązanej z domenami Windows. Wersja aplikacyjna nosi nazwę ADAM, skrót angielskiej nazwy Active Directory Application Mode.

 

W przypadku usługi wdrożenia AD,  zakres oraz etaty wdrożenia ustalane są indywidualnie w oparciu o ustalenie KORZYŚCI jakie ma przynieść wdrożenie.
wiecej